Nieruchomości

Zamojska Kancelaria Adwokacka świadczy pomoc na każdym z etapów procesu inwestycyjnego, jak i administracyjnego. Zakres naszych usług obejmuje między innymi:

  • negocjowanie wszelkich umów dotyczących kupna i sprzedaży nieruchomości;
  • ocena możliwości zagospodarowania nieruchomości zgodnie z przepisami o zagospodarowaniu przestrzennym oraz prawem budowlanym;
  • podejmowanie działań w celu uporządkowania hipotek, w tym wykreślenia obciążeń i praw osób trzecich z ksiąg wieczystych;
  • regulowaniem stanu prawnego nieruchomości;
  • sporządzaniem i analizą umów dotyczących nieruchomości, w tym umów deweloperskich, umów spółdzielczych, umów odrębnej własności lokali;
  • prowadzeniem postępowań sądowych dotyczących sporów sąsiedzkich, w tym o wydanie nieruchomości i eksmisję oraz postępowań o charakterze nieprocesowym takich jak zniesienie współwłasności nieruchomości, ustanawiania służebności, stwierdzenie zasiedzenia;
  • doradztwo w celu ograniczenia lub eliminacji ryzyka przy zakupie nieruchomości np. badanie wadliwość decyzji administracyjnych, sprawdzanie Ksiąg Wieczystych pod kątem ograniczeń w dysponowaniu nieruchomością;