Odszkodowania

Ubezpieczyciele lub inne podmioty odpowiedzialne, co do zasady nie chcą nic płacić lub dążą do tego by wypłacić najniższe możliwe odszkodowanie, albo zadośćuczynienie. W takich przypadkach skorzystanie z pomocy adwokata okaże się niezbędne.

Dzięki naszej pomocy mają Państwo możliwość uzyskania rekompensaty za ból i cierpienie fizyczne oraz psychiczne, zwrotu kosztów leczenia, rehabilitacji, wyrównania strat poniesionych na skutek utraconego dochodu, zwrotu kosztów opieki świadczonej przez osoby trzecie.

Zamojska Kancelaria Adwokacka świadczy pomoc na rzecz:

 • poszkodowanych w wypadkach komunikacyjnych – zarówno, gdy doznały uszczerbku zdrowotnego, jak też wówczas, kiedy szkoda wynika;
 • z uszkodzenia/zniszczenia konkretnej rzeczy, np. pojazdu;
 • członkom rodziny osoby, która zginęła w wyniku wypadku;
 • osobom poszkodowanym w wyniku błędu medycznego;
 • osobom, którym przysługują roszczenia z polis ubezpieczeniowych;
 • podmiotom poszkodowanym w wyniku zniszczenia mienia np. w przypadku pożaru lub powodzi;
 • odszkodowania energetyczne, w tym właścicielom nieruchomości, z tytułu ustanowienia służebności przesyłu;
 • osobom poszkodowanym na skutek wypadku w pracy lub pracy;
 • w gospodarstwie rolnym;
 • odszkodowania i zadośćuczynienia z tytułu czynów niedozwolonych;
 • odszkodowania z tytułu niewykonania umów.

Szczególnym rodzajem spraw są odszkodowania w wyniku błędu medycznego:

Błędy lekarskie, organizacyjne błędy placówki medycznej lub naruszenia praw pacjenta to zdarzenia, które powstają coraz częściej i tym samym powodują negatywne następstwa w życiu lub zdrowiu.

Proces o odszkodowanie za błędy medyczne wymagają nie tylko wiedzy prawniczej, konieczne jest również posiadanie wiedzy medycznej, która pozwoli na medyczną ocenę błędu.

Osoby bliskie w wyniku błędu medycznego, które uznaje się za osoby pokrzywdzone i mogące uzyskać odszkodowanie bądź zadośćuczynienie to:

 • Małżonek
 • Dzieci, wnuki
 • Rodzice, Dziadkowie
 • Rodzeństwo
 • Konkubenci
 • Inne osoby bliskie