Prawo pracy

Kancelaria zapewnia kompleksową obsługę spraw i stosunków pracowniczych. Prowadzimy pomoc prawną w zakresie opiniowania i przygotowywania umów o pracę, umowy o zakazie konkurencji, regulaminy pracy i wynagradzania, umowy o powierzeniu odpowiedzialności za mienie, jak również umowy cywilnoprawne będące podstawą współpracy przedsiębiorców z osobami trzecimi.

Prowadzimy również postępowania z zakresu prawa pracy i reprezentujemy klientów przed sądami na każdym etapie postępowania, jak również udzielamy porady prawnych w tym zakresie.

Do głównych obszarów specjalizacji należą następujące rodzaje spraw:

 • o przywrócenie pracownika do pracy;
 • o zapłatę zaległego wynagrodzenia;
 • o odszkodowanie za wypadek przy pracy;
 • o odszkodowanie za wypowiedzenie umowy o pracę;
 • o odszkodowanie za rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenie;
 • o odszkodowanie za mobbing;
 • związanych z trybem odwoławczym od błędnie wystawionego świadectwa pracy;
 • o uchylenie nałożonych na pracownika kar za przewinienia porządkowe;
 • odwołania od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych;
 • opiniowanie regulaminów pracy czy innych aktów bądź umów w działalności pracodawcy;
 • odpowiedzialność materialna pracowników;
 • sprawy z zakresu Prawa Oświatowego, w tym reprezentacja i doradztwo dla nauczycieli;