Sprawy karne

Sprawy karne to postępowania, z którymi większość nigdy nie chciałaby mieć do czynienia. Jednak życie sprawia, że przestępstwa i wykroczenia nie są rzadkością. Pomocą służy adwokat, wyspecjalizowany w tej dziedzinie prawa. Zamojska Kancelaria Adwokacka zapewnia kompleksowe i skuteczne działania w zakresie prawa karnego.

Adwokat może rozpocząć swoje działania już na etapie postępowania przygotowawczego zarówno w sprawach o przestępstwo jak i wykroczenie. Obrońcy będą Państwa reprezentować i przygotują odpowiednią linię obrony, jak również będą uczestniczyć w przesłuchaniach Podejrzanego, Świadków czy Biegłych. Dzięki temu można sprawdzać i kontrolować postępowanie oraz działania organów ścigania.

Natomiast, w kolejnym etapie, gdy akt oskarżenia trafia do Sądu, rozpoczyna się postępowanie sądowe i Podejrzany staje się Oskarżonym. W tym postępowaniu staramy się znaleźć najlepszą linię obrony oraz zapewnić przestrzeganie praw.

Kancelaria zajmuje się nie tylko osobami, które przestępstwo lub wykroczenie popełniły, ale reprezentujemy również osoby Pokrzywdzone, Oskarżycieli posiłkowych czy Oskarżycieli prywatnych.

Spośród szerokiego spektrum spraw karnych zajmujemy się w szczególności przestępstwami i wykroczeniami:

 • komunikacyjnymi (np. wypadek komunikacyjny, prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości);
 • przeciwko życiu i zdrowiu (np. bójka i pobicie, spowodowanie uszczerbku na zdrowiu człowieka);
 • przeciwko rodzinie i opiece (np. przemoc domowa, znęcanie się fizyczne i psychiczne nad członkami rodziny, uporczywe uchylanie się od obowiązku alimentacji);
 • przeciwko wolności (np. groźby karalne);
 • przeciwko czci i nietykalności cielesnej (np. zniesławienie, naruszenie nietykalności cielesnej);
 • przeciwko działalności instytucji państwowych (np. przekupstwo);
 • przeciwko ochronie informacji (bezprawne uzyskanie informacji);
 • przeciwko wiarygodności dokumentów (np. fałszerstwo, poświadczenie nieprawdy);
 • przeciwko mieniu (np. kradzież, kradzież z włamaniem, rozbój, oszustwo);
 • gospodarczymi (np. oszustwo kredytowe, pokrzywdzenie wierzycieli);
 • przeciwko bezpieczeństwu i porządkowi w komunikacji (np. wykroczenie prowadzenie pojazdu w stanie po użyciu alkoholu);