Sprawy rodzinne i rozwody

Kancelaria prowadzi sprawy z zakresu prawa rodzinnego dotyczących relacji rodzinnych: pomiędzy małżonkami oraz pomiędzy rodzicami i dziećmi i dalszymi krewnymi. W szczególności:

 • wszczęcie postępowania i reprezentacja w sprawach rozwodowych i o separację;
 • prowadzenie mediacji między małżonkami co do sposobu rozwiązania małżeństwa;
 • podział majątku wspólnego;
 • alimenty po rozwodzie i w trakcie trwania małżeństwa;
 • alimenty dla kobiety w ciąży oraz pokrycie kosztów porodu i połogu;
 • obowiązek alimentacyjny w stosunku do dzieci i osób najbliższych;
 • dochodzenie roszczeń alimentacyjnych w postępowaniu egzekucyjnym;
 • pozbawianie lub ograniczanie władzy rodzicielskiej;
 • ustalanie kontaktów rodzica z dzieckiem;
 • ustalanie pochodzenia dziecka;
 • ubezwłasnowolnienie;
 • pozbawianie małżonka zarządu majątkiem wspólnym;
 • doradztwo w przedmiocie korzystnego kształtowania małżeńskiego ustroju majątkowego;

Sprawy rodzinne wiążą się z dużymi emocjami, dlatego ważne jest powierzenie prowadzenia postępowania kompetentnej osobie, która nie tylko zna przepisy prawa, ale potrafi spojrzeć na sprawę z każdej perspektywy. Prowadzone sprawy dostosowujemy do indywidualnych potrzeb Klienta. Sprawy rozwodowe traktujemy zawsze indywidualnie, do każdej podchodzi z wielkim zaangażowaniem.