Sprawy spadkowe

Spadek to ogół cywilnych majątkowych praw i obowiązków zmarłego. Trzeba pamiętać, że w skład spadku wchodzą prawa ściśle związaną z osobą zmarłą, jak również te, które w momencie śmierci przechodzą na osoby wskazane niezależnie od tego czy są spadkobiercami. Przy pomocy Naszej Kancelarii ustalimy składniki wchodzące w skład spadku oraz przedstawimy jak nie dziedziczyć długów, i jak umiejętnie wykluczyć spadkobierców ze spadku. Czasami nagły wypadek nie pozwala jednak na uregulowanie kwestii spadkowych. Ustawodawca reguluje kto i w jakim zakresie ma prawo do spadku.

Jeśli zmarły nie pozostawił testamentu, dojdzie do dziedziczenia ustawowego i cały jego majątek zostanie rozdysponowany na osoby wskazane w przepisach. I tak możemy wymienić kilka instytucji z zakresu prawa spadkowego, jak:

  • Stwierdzenie nabycia spadku

Po śmierci spadkodawcy najczęściej konieczne jest załatwienie różnego rodzaju spraw majątkowych. Dokumentem, który można przedstawiać jako dowód tego, że nabyło się spadek, jest postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku albo akt notarialny – poświadczenie dziedziczenia.

  • Dział spadku

Jeżeli spadek dziedziczy więcej niż jedna osoba, najczęściej zachodzi konieczność dokonania działu spadku.

  • Zachowek

Spadkobiercom, którzy są zgodnie z kodeksem cywilnym spadkobiercami ustawowymi, należy się zachowek, jest o forma ochrony interesów osób najbliższych spadkodawcy, ponieważ najbliższej rodzinie spadkodawcy należy się zachowek, jeżeli zostali pominięci w testamencie lub w darowiznach zrealizowanych przed jego śmiercią.

  • Testament

Kancelaria udziela porad prawnych i prowadzi postępowania w zakresie sporządzania testamentów oraz stwierdzania nabycia spadku na podstawie testamentu.

Prowadzimy również sprawy sądowe związane ze stwierdzeniem nabycia spadku na podstawie testamentu, jak i w przypadku, gdy Klient uważa, iż testament jest nieprawdziwy i sąd nie powinien na jego podstawie stwierdzić nabycia spadku.