Obsługa podmiotów medycznych

Zamojska Kancelaria Adwokacka zajmuje się stałą i kompleksową obsługą podmiotów medycznych, w tym głównie osób fizycznych wykonujących zawód lekarza medycyny w ramach indywidualnej praktyki lekarskiej, jak również spółek lekarskich oraz Zakładów Opieki Zdrowotnej.

Działania Kancelarii łączą w sobie zarówno obsługę wybranej przez Państwa formy prowadzenia działalności, jak i obsługę spraw wynikających z rodzaju prowadzonej działalności. Specyfika świadczenia usług medycznych ujawnia problemy prawne głównie w zakresie świadczenia opieki zdrowotnej, jak np. kontraktowanie z NFZ, ochrona danych medycznych, przestrzeganie praw pacjenta czy w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej, tj. prowadzenie negocjacji i sporów z kontrahentami, sprawy z zakresu prawa pracy. Dodatkowo wśród istotnych zagadnień prawnych związanych z działalności medyczną należy wskazać problematykę odpowiedzialności cywilnej, karnej i zawodowej lekarzy i personelu medycznego.

Oferta obejmuje między innymi kwestie takie jak:

 • pomoc prawną przy zakładaniu, rejestracji, przekształcaniu i likwidacji podmiotów leczniczych;
 • stałą i kompleksowa obsługę prawną gabinetów lekarskich, stomatologicznych oraz innych podmiotów leczniczych;
 • Przygotowanie i konsultacja umów zawieranych z personelem medycznym, w tym zwłaszcza w zakresie opracowania dokumentacji pracowniczej związanej z przebiegiem zatrudnienia, zwolnień przygotowywania umów o pracę, umów o zakazie konkurencji, kontraktów, a także rozwiązywaniu sporów pracowniczych;
 • Przygotowanie umów o świadczenie usług medycznych zawieranych z pacjentami;
 • Reprezentowanie Podmiotów Leczniczych w postępowaniach prowadzonych przed sądami wszystkich instancji;
 • prowadzenie kompleksowej, bieżącej obsługi prawnej podmiotów sektora ochrony zdrowia;
 • reprezentację personelu medycznego w postępowaniach cywilnych, karnych i dyscyplinarnych;
 • reprezentację klientów i doradztwo w przypadku kontroli lub uzyskiwania decyzji administracyjnych;
 • prawną obsługę realizacji kontraktów z NFZ;
 • ochronę dóbr osobistych lekarzy;
 • reprezentację klientów w sporach z organami administracji publicznej;
 • doradztwo w zakresie przestrzegania Praw Pacjenta,
 • udzielanie porad prawnych i sporządzanie opinii.

Zajmujemy się również sporami sądowymi na gruncie prawa medycznego, w szczególności:

 • reprezentacją prawną lekarzy i personelu medycznego w sprawach cywilnych na etapie przedsądowym i sądowym, w sprawach o odszkodowanie z tytułu błędów w sztuce lekarskiej;
 • reprezentacją prawną lekarzy i personelu medycznego w sprawach karnych dotyczących odpowiedzialności karnej za błędy w sztuce lekarskiej;
 • reprezentacją lekarzy i personelu medycznego przed komisjami ds. orzekania o zdarzeniach medycznych oraz przed organami samorządu zawodowego.