Obsługa przedsiębiorców

Zamojska Kancelaria Adwokacka oferuje kompleksową obsługę prawną klientów biznesowych. Działania Kancelarii ukierunkowane są na skuteczne rozwiązywanie problemów przedsiębiorców i udzielanie im efektywnej pomocy w prowadzeniu działalności gospodarczej. Takie rozwiązanie należy uznać za najbezpieczniejsze z punktu widzenia ryzyka prawnego i gospodarczego. Pojawiają się one tak w procesie tworzenia spółki czy rejestracji podmiotu leczniczego, jak przy zawieraniu pierwszych umów oraz w trakcie pierwszych kontroli. Niejednokrotnie zachodzi także potrzeba skorzystania z pomocy pełnomocnika prawnego, który zajmie się konsultacjami prawnymi, sporządzaniem opinii, udziału w negocjacjach, czy sprawdzenie statusu prawnego kontrahentów naszego klienta.

Spółki handlowe to podstawowa i najbezpieczniejsza forma prowadzenia działalności gospodarczej, ponieważ działanie w ramach spółki niesie wiele korzyści, gdyż wskazując np. na spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, przedsiębiorca minimalizuje ryzyko związane z prowadzeniem działalności, chroniąc swój prywatny majątek.

Cena za stałą obsługę prawną jest uzależniona od przewidywanej liczby godzin do wykorzystania w miesiącu i określona na zasadzie ryczałtu z limitem godzin.

Obsługa podmiotów gospodarczych będzie obejmowała m.in. się takie czynnościami jak:

  • rejestracja działalności w odpowiednich do tego organach państwowych;
  • przygotowywanie i opiniowanie dokumentów wewnętrznych związanych z bieżącą działalnością przedsiębiorstwa;
  • prowadzenie w imieniu Klienta negocjacji ustaleń umownych;
  • prowadzenie w imieniu Klienta sporów pozasądowych, jak i reprezentacja przed Sądami Powszechnymi, w tym Sądem Najwyższym, jak również w postępowaniach administracyjnych;
  • przygotowywanie umów oraz dokumentów oraz uczestnictwo w posiedzeniach Zarządu, Rad Nadzorczych, Zgromadzeń Wspólników;
  • opiniowanie Umów przekazanych przez podmioty/osoby, z którymi Klient ma zamiar nawiązać współpracę lub już ją prowadzi;
  • windykacja przedsądowa i procesowa należności klienta;
  • zakładanie spółek handlowych;
  • Przekształcenia.