Ochrona danych osobowych (RODO)

Rozporządzenie Ogólne o Ochronie Danych Osobowych (RODO) weszło w życie już 25 maja 2018 roku. Po tym czasie przepisy RODO są bezwzględnie wymagalne w stosunku do każdego przedsiębiorcy czy innego podmiotu wykorzystującego i przetwarzającego w swojej pracy dane osobowe. Mając na uwadze wszechobecną mobilność, także przy zawieraniu czynności prawnych, codziennie stykamy się z danymi osobowymi.

Zamojska Kancelaria Adwokacka oferuje kompleksowe wsparcie dla wszystkich podmiotów oraz szkolenia zarówno zamknięte dla wybranej grupy osób oraz otwarte, sprawdzamy procesy i bezpieczeństwo przetwarzania danych osobowych pod kątem zgodności z RODO.

W trakcie przeprowadzonego przez nas audytu odbywamy spotkania zarówno z właścicielami firmy, jak i pracownikami, przeglądamy dostępną dokumentację oraz dotychczasowe bazy, metody i systemy przetwarzania danych osobowych. Następnie analizujemy zgromadzone dane, porównujemy z normami zmienionymi przez RODO i sporządzamy indywidualny raport, w którym podsumowujemy funkcjonowanie przyjętych metod i systemów, a także uwzględniamy zalecenia, które należy wdrożyć, by poprawić istniejący stan przetwarzania danych osobowych zgodnie z RODO. Ponadto, zapewniamy do stałej dyspozycji Adwokata w razie ewentualnych pytań i wątpliwości.