Osobisty prawnik

Usługa Osobisty prawnik polega na stałej obsłudze prawnej konkretnej osoby we wszystkich sferach jej życia. Jest to oferta przygotowana dla osób działających w różnych obszarach biznesu, kultury, rodzinnym etc., zainteresowanych profesjonalnym wsparciem osobistego doradcy prawnego, zapraszam do kontaktu.

Jeżeli istnieje jakiś jeden sekret sukcesu, to jest to umiejętność przyjmowania cudzego punktu widzenia i patrzenia z tej perspektywy z równą łatwością jak z własnej.

W ramach usługi oferujemy:

  • stały kontakt z prawnikiem;
  • monitorowanie oraz przygotowywanie transakcji zawieranych przez Klienta (zakup/sprzedaż nieruchomości oraz innych)
  • ochrona prawna Klienta w życiu prywatnym i rodzinnym
  • pomoc prawna przy zawieraniu nowych transakcji;
  • inne usługi prawne ustalone w porozumieniu z Klientem

Oferta na usługi Osobisty prawnik jest każdorazowo dostosowywana na podstawie szczegółowej rozmowy z Klientem.

Wynagrodzenie prawnika jest dostosowane do zakresu powierzonych mu obowiązków.