Adwokat dla lekarzy

Usługa Adwokat dla Lekarza polega na stałej obsłudze prawnej konkretnej osoby we wszystkich sferach jej życia. Jest to oferta przygotowana dla osób zainteresowanych profesjonalnym wsparciem osobistego doradcy prawnego, występujących w trakci przebiegu czynności zawodowych, w szczególności:

  • pomoc prawna w zakresie kontaktów i sporów z pacjentami, w tym prowadzenie negocjacji ugodowych i mediacji z pacjentem;
  • pomoc na etapie przedprocesowym oraz prowadzenie sporów sądowych w zakresie odpowiedzialności cywilnej lekarzy;
  • pomoc prawna w zakresie odpowiedzialności dyscyplinarnej, zarówno na etapie postępowania przed rzecznikiem odpowiedzialności zawodowej, jak i podczas postępowań przed sądami lekarskimi;
  • pomoc prawna podczas postępowań przed Wojewódzkimi Komisjami ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych;
  • Obrona przed organami ścigania w postępowaniach karnych związanych z błędami w sztuce lekarskiej;
  • Prowadzenie procesów o odszkodowanie z tytułu błędów medycznych.

W związku z tym, że oferta przygotowana dla osób działających w różnych obszarach biznesu, kultury, rodziny, w związku z czym obejmuje również inne usługi prawne ustalone w porozumieniu z Klientem (spadki, pr. rodzinne i inne).

Oferta na usługi Osobisty prawnik jest każdorazowo dostosowywana na podstawie szczegółowej rozmowy z Klientem (zazwyczaj jest to cena w granicach 300-800 zł. brutto miesięcznie).