Podział majątku a kredyt na mieszkanie

Najczęstszym pytaniem, które zadają rozwodzący się małżonkowie dotyczy wspólnego kredytu na mieszkanie, a dokładnie czy kwota kredytu ma jakiś wpływ na wartość majątku oraz czy oboje małżonkowie nadal mają obowiązek spłacać raty?

Czy istnieje możliwość, że przy podziale majątku sądy nie uwzględniają kredytów jako zadłużenie, tym samym małżonek, któremu podczas podziału majątku sąd nie przyznał nieruchomości może być w dalszym ciągu zobowiązany do spłaty kredytu a drugi małżonek być właścicielem obciążonej nieruchomości?

Powyższą kwestię rozwiązał Sąd Najwyższy w dniu 20 kwietnia 2011 r., postanowieniem wprowadził „zasadę”, zgodnie z którą w sprawach o podział majątku wspólnego, sąd przydzielając jednemu z uczestników postępowania nieruchomość obciążoną hipotecznie  powinien ustalić wartość tej nieruchomości z uwzględnieniem obciążenia hipotecznego. (por. postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 20 kwietnia 2011 r., I CSK 661/10)

Jest to odstępstwo od uchwały Sądu Najwyższego z dnia 5 grudnia 1978 r. zgodnie z którą długów zaciągniętych przez oboje małżonków nie można rozliczać przy podziale majątku wspólnego, gdyż mimo takiego podziału dług nadal utrzymuje się. Przerzucenie długu na jednego tylko z małżonków godziłoby w prawa wierzycieli (III CRN 194/78).

Podsumowując, obecnie przy podziale majątku Sąd na potrzeby postępowania działowego ustala wartość nieruchomości poprzez odjęcie od wartości rynkowej nieruchomości- aktualnego stanu obciążenia hipotecznego.

Posługując się przykładem- przy określeniu wartości mieszkania, przyjmijmy, że wynosi 500 tys., a kredyt zaciągnięty na jego zakup 300 tys., to Sąd ustali wartość mieszkania na 200 tys. 

Małżonek, któremu zostanie przyznana własność przedmiotowej nieruchomości, zostanie zobowiązany do spłaty drugiego małżonka w kwocie 100 tys. (ale jest to uzależnione od ustalenia udziałów w majątku wspólnym).

Kto ma obowiązek spłacać kredyt i do kiedy?

Sąd pomniejszając wartość mieszkania o kredyt, robi to wyłącznie na potrzeby podziału majątku między małżonkami, ale nie ma prawa ingerować w umowę kredytu zawartą pomiędzy małżonkami a bankiem i ustalać, kto od tej pory będzie zobowiązany spłacać raty. 

Pomimo przyznania własności mieszkania tylko jednemu małżonkowi, oboje w dalszym ciągu mają obowiązek płacenia rat.

To bank decyduje, kto po rozwodzie ostatecznie będzie spłacał kredyt hipoteczny

Małżonkowie powinni uregulować tę kwestię we własnym zakresie i w tym celu udać się do banku. Jednym z rozwiązań jest uzyskanie od banku promesy, w której bank zobowiąże się do przepisania kredytu po okazaniu postanowienia sądu wydanego po przeprowadzeniu podziału majątku.

Czy jest możliwe dochodzenie między byłymi współmałżonkami roszczeń o zwrot kwoty zobowiązania zabezpieczonego hipotecznie, spłaconego przez jednego z małżonków po zniesieniu wspólności?

Artykuł 618 § 3 KPC nie wyłącza dochodzenia między małżonkami roszczenia o zwrot kwoty zobowiązania zabezpieczonego hipoteką, spłaconego przez jednego z nich po uprawomocnieniu się postanowienia o podziale majątku wspólnego – co wynika z uchwały Sądu Najwyższego z dnia 27.2.2019 r., III CZP 30/18.

Jeżeli zastanawiasz się nad złożeniem pozwu o rozwód czy o podział majątku wspólnego i potrzebujesz pomocy w tym zakresie-  skontaktuj się z nami. Mail: biuro@zamojskakancelaria.pl bądź telefonicznie 793336998. 

Zostaw komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

W komentarzach możesz korzystać ze znaczników HTML jak:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>