Zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa

Przede wszystkim należy zacząć od tego, że zawiadomienie nie może być anonimem, więc musi wskazywać osobę zawiadamiającą, tj. imię i nazwisko oraz jej adres. Następnie należy wskazać czego dotyczy zawiadomienie, czyli wszelkie informacje oraz okoliczności dotyczące przestępstwa, tj. opis co się wydarzyło, gdzie, w jakim okresie czasu i w razie możliwości wskazać sprawcę, chociaż nie jest to konieczne. Uzasadnienie nie musi być długie i nie trzeba wdawać się w szczegóły.

Nie ma konieczności powoływać paragrafów z kodeksu karnego, ponieważ organem prowadzącym będzie Policja bądź Prokuratura, więc wszelkie prawne ustalenia należą do ich obowiązków.

Niemniej jednak, w niektórych sytuacjach należy zawrzeć wniosek o ściganie i ukaranie sprawców przestępstwa, ponieważ niektóre z nich są ścigane właśnie na taki wniosek.

Taki podpisany wniosek należy wysłać do Prokuratury bądź Policji, najlepiej właściwej ze względu na miejsce popełnienia przestępstwa, jednak nie jest to konieczne.

Przesłuchanie Zawiadamiającego

Zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa inicjuje całe postępowanie, ale dopiero ustne przesłuchanie i złożone w czasie niego zeznania są dowodem w sprawie i na jego podstawie organ może wszcząć postępowanie przygotowawcze.

Po złożeniu zawiadomienia i ustaleniu przez organy powołane do prowadzenia sprawy jaki organ i jednostka będą prowadzić sprawę to Zawiadamiający zostanie wezwany do złożenia ustnych zeznań w charakterze świadka bądź pokrzywdzonego.

I tak, status pokrzywdzonego zależy od tego, czy Jego dobro chronione prawem np. życie zostało zagrożone przez przestępstwo. Ponadto, status ten przysługuje również Zawiadamiającym, dla których ich osoba najbliższa w wyniku przestępstwa zmarła. Status ten jest o tyle istotny, gdyż osoba ta ma prawo do wglądu do akt sprawy, ustanowienia Pełnomocnika, składania wniosków dowodowych, a na etapie postępowania sądowego działać w charakterze Oskarżyciela Posiłkowego.

Z kolei, w trakcie samego przesłuchania należy już podać szczegóły okoliczności przestępstwa, które zostaną zapisane w protokole oraz należy złożyć do akt sprawy wszelkie dokumenty na ich poparcie.

Po zakończonym przesłuchaniu podpisuje się protokół, a jeżeli jest się pokrzywdzonym to można otrzymać kopię swojego zeznania.

Zostaw komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

W komentarzach możesz korzystać ze znaczników HTML jak:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>