Zawieszenie działalności gospodarczej

Jeśli zastanawiasz się czy ze względu na przemijające trudności w płynności finansowej Twojej działalności gospodarczej będziesz musiał ją zakończyć to możesz rozważyć jej tymczasowe zawieszenie. Osoby prowadzące działalność gospodarczą, które w danej chwili nie zatrudniają pracowników, mogą zawiesić wykonywanie działalności na okres bezterminowy. Jeśli nie uda Ci się  wyjść z problemów, możesz działalność całkowicie zlikwidować.

Z jakich powodów można zawiesić działalność gospodarczą?

Działalność gospodarczą można bezpłatnie zawiesić np. z uwagi na spadek dochodu, kryzys gospodarczy czy z przyczyn osobistych. Podsumowując, możesz zawiesić działalność z dowolnego powodu, a zmiana będzie dokonana w bazie przedsiębiorców CEIDG w ciągu jednego dnia od złożenia wniosku.

Na czym polega zawieszenie działalności?

Przede wszystkim zawieszenie działalności polega na tym, że:

 1. w okresie zawieszenia działalności gospodarczej jesteś zwolniony z konieczności opłacania składek ZUS. Jednak przedsiębiorcy, którzy są uprawnieni do płacenia niższych składek w ramach tzw. małego ZUSu muszą pamiętać, że okres ten wlicza się do okresu 3 lat i nie ulega on zawieszeniu;
 2. okres zawieszenia działalności nie wlicza się do lat pracy uprawniających do otrzymania emerytury;
 3. nie masz obowiązku opłacania składek na podatek dochodowy czy należności wynikających z deklaracji VAT;
 4. możesz wykonywać czynności niezbędne do zabezpieczenia źródła przychodów, zakończyć umowy rozpoczęte przed dniem zawieszenia działalności oraz możesz przyjmować wynikające z nich należności;
 5. po 30 dniach tracisz dostęp do bezpłatnej opieki zdrowotnej;
 6. masz obowiązek regulowania zobowiązań, które powstały przed datą zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej, np. płacić czynsz za lokal;
 7. masz obowiązek prowadzić księgowość oraz składać coroczne sprawozdania finansowe;
 8. w dalszym ciągu podlegasz kontrolom i masz prawo w nich uczestniczyć.

Kto może złożyć wniosek o zwieszenie działalności gospodarczej i na jaki okres?

Każda osoba prowadząca działalność gospodarczą wpisana do CEIDG może złożyć wniosek o zawieszenie działalności bezterminowo, nie krócej jednak niż na 30 dni.

Spółka, która jest zarejestrowana w KRS może zawiesić działalność gospodarczą na maksymalnie 24 miesiące.

Jeżeli w dniu złożenia wniosku nie jesteś pewny na jaki okres czasu chcesz zawiesić działalność to nie musisz tego z góry określać. Jednak, jeżeli we wniosku nie wskażesz daty wznowienia to działalność będzie zawieszona bezterminowo.

Należy również pamiętać, że w przypadku osób zatrudniających pracowników, przed złożeniem wniosku o zawieszenie działalności należy rozwiązać umowy z pracownikami oraz powiadomić ZUS i Urząd Skarbowy.

Jak można złożyć wniosek o zwieszenie działalności gospodarczej?

Potrzebujesz tylko jeden dzień by móc zawiesić swoją działalność- istnieją trzy sposoby aby to zrobić:

 • w urzędzie miasta lub gminy, 
 • On-line, np. jeśli nie zatrudniasz pracownika to możesz to zrobić poprzez CEIDG używając Profil Zaufany. Informacja o zawieszeniu działalności zostanie przekazana do odpowiedniego naczelnika urzędu skarbowego, ZUS lub KRUSu oraz do GUSu.
 • Listownie (polecam wysłanie wniosku listem poleconym z potwierdzeniem nadania).

Zawieszenie działalności gospodarczej w spółce cywilnej

W pierwszej kolejności należy ustalić warunki i termin zawieszenia działalności gospodarczej ze wspólnikami oraz zgłosić ten fakt w rejestrze REGON w terminie 7 dni od dnia zawieszenia spółki. Następnie, na formularzu NIP-2 należy ten fakt zgłosić do Urzędu Skarbowego (również w terminie 7 dni od dnia zawieszenia spółki). Ostatnio krokiem będzie zgłoszenie na formularzu CEIDG-1 wraz z załącznikiem CEIDG-SC w CEIDG.

Każdy z formularzy oraz wniosek o zawieszenie należy podpisać przez wszystkich wspólników.

Jeżeli zastanawiasz się nad złożeniem wniosku o zwieszenie działalności gospodarczej czy potrzebujesz stałej obsługi prawnej,  skontaktuj się z nami. mail: biuro@zamojskakancelaria.pl bądź telefonicznie 793336998. 

Zostaw komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

W komentarzach możesz korzystać ze znaczników HTML jak:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>